1

Berthe BIANGOUO-NGNIANDZIAN-KANZA, avocat na Barreau ya Seine-Saint-Denis, oyo azali na Doctorat ya droit, a yambi bino na cadre ya cabinet oyo esungaka makambu ebele.

Aza na relation ya confiance makasi epa ya ba clients na ye na contact direct, a assuraka suivi ya moko na moko na ba dossiers. A lendisaka bino na bizaleli oyo etali bokati makambu ya ba projets na bino na leta, pe a sungaka bino, pe a kendaka ko telema po na bino na mikakatano ya leta pe ya bokati makambu na leta.