Avocat nde ako loba mbongo boni ebongi na lifuti, ezalaka na talo moko te epesama pona likambo.

Lifuti ya avocat etalaka eyebeli naye na mosala, tango a lekisa, monene ya likambo, pe koyeba na ye mpe esukeli ya likambo.

Po na bokutani ya liboso, mbongo yako futa na cabinet ezali 100 euros TTC.

Ko talela lolenge ya likambo mpe na bozui na bino, cabinet eko pesa bino lolenge misato ya ko futa;

  • Lolenge yako futa na ko tala tango bo lekisi eza 150 euros HT. Elakisi ete misala nionso ekoti kati na facture yango (ko bengana na telephone, botindi ya ba copies, ba courriels, ba lettres, ko koma mikano, milelo …);
  • Facturation forfaitisée pe ko facturer na ba frais ya solo ba debours ya libanda (transport, frais ya huissier, affranchissement) ;
  • Facturation forfaitisée oyo ba matisi na honoraire ya résultat.

Lifuti ya esileli epesami nako kangisa ba sommes ewuti na ba decisions ya ba zuzi to na misala ya malamu.

Kasi, kozwa mokano ya lifuti ya avocat ekoki ko salema na maboko ya lingomba ya assurance ya protection juridique, to pe na lisungi ya ba zuzi.

Na makambo nionso, lifuti oyo ewuti epayi ya ba bateli mikano ekokaka toujours kosilisa lifuta ya avocat te.

Na bisaleli mingi ya makambo, mokanda ya lifuti e sengeli ezala signé entre yo na cabinet. Mokanda ya lifuti oyo eko lakisa mayokani yako sala epayi na avocat mpe lifuti ya avocat na ba mbongo misusu. Na ba cas misusu, facture moko eko lakakisa mbongo nionso oyo ondimi ko futa.