fotolia_105212176

 


Likutani ya liboso e bongisamaka. Po e lekisa tango te, e sengeli:

  1. Bongisa mikanda nayo nionso liboso ya likutani;
  1. Koma ndenge makambo nionso elakanaki pe ndenge nini e landanaki;
  1. Koma ba kombo pe ba coordonnées ya bato nionso oyo bazali na kati ya dossier (ba temoins, ba adversaries …)
  1. Koma mituna oyo olingi ba yanola yo.

Na tango ya bokutani na avocat, e sengeli:

  • O loba likambo na yo nionso na ndenge ezali pe ko bosana ndambu te;
  • Bimisa nionso bozali na yango mabe to malamu, mpe tika avocat a talisa yo nini amoni ekoki ko zala mabe to malamu, po a kotela ba interets na yo. Ko bombela ye eloko te. Azali wana pona ko kotela yo, pe yango wana sengeli a yeba makambo nionso ya dossier na yo;
  • Landela malamu ba explications nionso ya avocat na yo (ko banga ko tuna mituna te).