Full length of young unconscious technician fell from ladder on street


MIKAKATANO YA NZOTO

Misala ya mokolo na mokolo, ekoki na tango mosusu, na ko zanga keba, e mema likama songolo to pakala na nzoto: banda bokweyi na escalier, to na nzela, to na bisika ya ko sakana, ti na likama ya ekumbeli mituka, to pe na mosala, to pe na misala ya minganga (ya operation oyo ekoki to tungisa mbongo ya moto) to pe ko betama ya pasi na nzoto.

Cabinet BIANGOUO ezo salisa bato oyo bazwa makambo, mpo te bafutama na makama ekomela bango, lisungi ekeseni na makambo ya ndenge na ndenge:

 • Bobetami
 • Makama ya mituka
 • Makama ya minganga
 • Ba makama misusu, neti :
  • Ba makama ya mokili(makama ya ndako,to oyo ekomi na kelasi…)
  • Ba makama ya lisano
  • Ba meki ko boma yo
  • Ko bambana
  • Ba mizika
  • Koswama na mbwa

Cabinet ezo sunga bato ya makambo na misala ya ko bongisa makambu na bango, elala oyo ebongisami na malamu to liboso ya ba zuzi mpe liboso ya ba commissions pe ba sungi na mikakatano.

Nionso e komami te, to sengi bino bo benga biso pona makambo ya lolenge misusu.