S


MIBEKO YA LETA

Cabinet e landelaka liboso misala ya bo lendisi pe maye matali makambo elandi :

 1. Bozeli ko kata mikano ya Leta :
  • Mikano ya Leta pe ya ko bongisa;
  • Bo pesi kondima na misala ya securité pe ya bo bateli bana to po na ko salela ba taxis;
  • Boboyi ko tinda mikanda ya leta;
  • Boboyi ko pesa mikanda ya mboka pe obligation yako longwa mboka.
 2. Ko luka bobongisi
  • Cabinet e koki ko sunga bino na ko kotisa bosengi po na ko futa pe ko longola mikakatano. Musala penza ya Cabinet ezali ko futa bakonzi ya ndenge na ndenge po na ko longola mikakatano yaba clients.
 3. Mibeko ya Leta
  • Bebisa ya misala ya Leta;
  • Bebisa oyo ewuti na ba decisions ya mabe na basali na Leta;
  • Bebisa oyo esalemi na bato oyo leta ezali ko landela;
  • Mikano ya mangomba ya Leta po na santé;
  • Mikano ya misala ya Leta
 4. Mosala ya Leta, ba agents ya ba contracts na mikano ya leta, ba oyo ba ponami na ekolo.