Old houses in the city of Porto


MIBEKO YA KO VANDA

Ozali:

  • Mozangi ndako;
  • Mosengi na esika yako vanda osenga banda kala mingi kasi ozwa liyano oyo e bongi na yo te;
  • Moto ba lingi ba bengana na ndako;
  • O vandi na esika ebongi te, to pe eza lokola hotel, ko leka sanza motoba / 6 mois e landana (to pe o vandi na logement de transition, to pe na logement-foyer ko leka sanza zomi moambe / 18 mois;
  • O vandi na ba ndako oyo e sengeli kovanda te, to oyo eza mabe po na bomoyi ya moto;
  • O vandi bisika ya mabe, to etonda bato, pe ezo koka te po o vanda na muana muke; to na moto ya koka; to pe yo moko okomi motungisi pona bango.

Soki esi osenga ndako ya lisungi ya bato / osala demande ya logement social kasi malamu ata moko te ba sala na bosengi na yo, to koki ko senga lisusu. Okoki ko koma commission ya mediation, pe ko meka na ba cas misusu, osenga liboso ya tribunal ya leta, po osungama na oyo etali Mibeko ya ko vanda.

Okoki ko senga lisusu po ba bongala mokano.

Okoki pe ko sala recours soki, oza na posa osungama noki, kasi ba yanolaki yo mbangu te na likambu etali ndako.

Cabinet BIANGOUO e koki ko pesa yo toli pe ko kotela ba interest nayo na liboso pe na suka ya procedure judiciaire.