Policewoman handcuffing man


MIKANO YA ETUMBU : 

Cabinet eko sunga yo liboso ya ba zuzi ya etumbu, na tango ya bo bengami na bino liboso ya procureur, instruction, mpe na ebandeli pe kati ya procedure ya “garde à vue” … po na mobuki mibeko neti: ko kumba motuka na mokanda te, ko kumba motuka na milangwa to na pongi, bitumba na kati ya libala, bo tungisi bato, koyiba, bo kitisi moto …