Dbisika ya koyeba

MIBEKO YA LETA DROIT

Cabinet e landelaka liboso misala ya bo lendisi pe maye matali makambo elandi Bozeli ko kata mikano ya Leta :Mikano ya Leta pe ya ko bongisa; Bo pesi kondima na misala ya securité pe ya bo bateli bana to po na ko salela ba taxis…

En savoir plus

Mibeko oyo etali bapaya (ba étrangers / ba wuta)

Mibeko oyo etali ba wuta, eza mibeko oyo etaleli mokoteli pe ko vanda ya bato oyo baza ba français te kasi baza na kati ya France. E pesaka mikano na makambu etali ko kota, ko vanda pe kosala ya bapaya. Cabinet BIANGOUO e landelaka bobongisi…..

En savoir plus

Mibeko ya kobatama na mboka mopawa

Moto oyo aza ko senga asile ba bengi ye “Demandeur d’asile”, azali moto oyo a sengi na bakonzi ya mboka mopaya, ete, a batama na mboka na bango, pe ba pesa ye mokanda ya bobatami babengi yango “Statut de Refugié”….

En savoir plus

MIBEKO YA KO VANDA

Ozali: Mozangi ndako; Mosengi na esika yako vanda osenga banda kala mingi kasi ozwa liyano oyo e bongi na yo te;
Moto ba lingi ba bengana na ndako; O vandi na esika ebongi te, to pe eza lokola hotel…

En savoir plus

MIKAKATANO YA NZOTO

Misala ya mokolo na mokolo, ekoki na tango mosusu, na ko zanga keba, e mema likama songolo to pakala na nzoto: banda bokweyi na escalier, to na nzela, to na bisika ya ko sakana, ti na likama ya ekumbeli mituka, to pe na mosala, to pe na misala ya minganga (ya operation oyo ekoki to tungisa mbongo ya moto) to pe ko betama ya pasi na nzoto. Cabinet BIANGOUO ezo ….

En savoir plus

MIBEKO YA MOSALA

Esika ya mosala ezali esika oyo makambo bo mingi ebimaka tango na tango. Makambo eye e koki ko mema etumbi ebele, pe ekoki pe ko longola yo na mosala.
Cabinet BIANGOUO eko lakisa yo bizaleli esengeli ozala na yango na tango ya makambo yango. Makambo misusu eko lakisa na tango misusu ke oza penza na raison te, kasi Cabinet ekoki kaka ko sunga yo po o bomba mosala na yo. Ekoki pe ko komaka ete tina…

En savoir plus

MIBEKO YA LIBOTA

Cabinet BIANGOUO eko lendisa yo pe eko kotela yo na maye matali: Bo kabwani na kimia, bo kabwani na mbeba, bo kabwani na ko ndima mayokani ya bo kabwani, bo kabwani pona ko bongola bomoyi na bino (mbula mibale ya bo kabwani), bo kabwani ya nzoto, makomi ya mikano.
Esika bana bako vanda, mikano ya ko mona bango mpe mbongo yako liesa bango…

En savoir plus

DROIT PENAL

Cabinet eko sunga yo liboso ya ba zuzi ya etumbu, na tango ya bo bengami na bino liboso ya procureur, instruction, mpe na ebandeli pe kati ya procedure ya “garde à vue” … po na mobuki mibeko neti: ko kumba motuka na mokanda te, ko kumba motuka na milangwa to na pongi, bitumba na kati ya libala, bo tungisi bato, koyiba, bo kitisi moto….

En savoir plus